CVA/beroerte

Wat is CVA/beroerte?

CVA staat voor cerebro vasculair accident en wordt ook wel ‘beroerte’ genoemd. Bij een beroerte gaat er iets fout met de bloedsomloop in de hersenen. Er zijn verschillende vormen van een beroerte:

 • Herseninfarct

Een herseninfarct komt het meest voor en ontstaat door een dichtgeslibde ader (trombose), of een bloedstolsel dat een hersenslagader verstopt (embolie). Hierdoor krijgt een deel van de hersenen te weinig bloed, waardoor het hersenweefsel in dat gebied afsterft. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct.

 • Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding is er een lek in een hersenbloedvat ontstaan. Hierdoor lekt bloed de hersenen in waar het beschadiging veroorzaakt. Een lekkend bloedvat kan ontstaan door een zwakke plek in de aderwand, bijvoorbeeld een aneurysma (uitstulping in de wand van een hersenslagader). Een hersenbloeding kan zich zowel in het hersenweefsel bevinden (intracerebrale bloeding) als tussen de hersenvliezen (subarachnoïdale bloeding). Van alle beroertes is ongeveer 20% een hersenbloeding.

 • TIA

Een TIA (afkorting voor Transient Ischaemic Attack) is een tijdelijke stoornis van de hersendoorbloeding. Een TIA lijkt op een beroerte, maar gaat vaak snel weer voorbij (meestal binnen 30 minuten). Het kan een voorbode zijn voor een echte beroerte.

Oorzaak

De meest voorkomende oorzaak van een beroerte is een slechte kwaliteit van de binnenwand van de bloedvaten. Deze binnenwand kan bijvoorbeeld verkalkt of dichtgeslibd zijn, of door verzwakking naar buiten stulpen. Aderverkalking, een verhoogd cholesterolgehalte, een ongezonde leefstijl, suikerziekte of een te hoge bloeddruk kunnen de oorzaak zijn van slechte aderwanden. U kunt uw kans op een beroerte verkleinen door gezond te eten, niet te roken en voldoende lichaamsbeweging te krijgen. In sommige gevallen kan een beroerte ook ontstaan door een aangeboren afwijking aan de bloedvaten. Deze gevallen worden vaak pas gediagnosticeerd nadat een beroerte is opgetreden.

Symptomen

Een beroerte kan gepaard gaan met een aantal symptomen. Symptomen die op kunnen treden zijn bijvoorbeeld:

 • Verlamming in het gezicht (zoals een scheve mond)
 • Verwarde spraak/denken
 • Verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam)
 • Verstoord gezichtsvermogen
 • Verdoofd gevoel in arm, been of gezicht
 • Tintelingen
 • Ernstige hoofdpijn
 • Bewusteloosheid
 • Duizeligheid en verstoringen in het evenwicht

Bovenstaande symptomen hoeven niet allemaal aanwezig te zijn en kunnen in verschillende combinaties voorkomen. Ze kunnen zowel bij beroertes als een TIA voorkomen. Bij een TIA verdwijnen de symptomen vaak binnen 30 minuten. Om de symptomen van een beroerte meer landelijke bekendheid te geven, heeft de Hartstichting een campagne opgericht met de slogan ‘Mond, spraak, arm, beroerte alarm’. Op deze manier probeert men mensen meer bewust te maken van de verschijnselen van een beroerte, om op deze manier levens te kunnen redden.

Behandeling

Bij het optreden van een beroerte zijn er drie fasen: de acute fase, de herstel- of revalidatiefase en de chronische fase. De behandeling van een beroerte wordt ook aangepast op de fase waarin een patiënt zich bevindt.

 • Acute fase

De acute fase is de eerste fase na het ontstaan van een beroerte. Hierbij is het zeer belangrijk om direct 112 te bellen om een arts te waarschuwen! Dit geldt ook wanneer de symptomen snel weer verdwenen zijn (TIA). Tijdens de acute fase richt de revalidatie zich vooral op het opnieuw oppakken van algemene dagelijkse verrichtingen (ADL). Denk hierbij aan wassen, aankleden en eten. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld logopedie en fysiotherapie. In een later stadium komt ook cognitieve revalidatie aan bod.

 • Herstel- of revalidatiefase

In het eerste jaar na een beroerte leidt revalidatie tot het meeste herstel. Een actieve rol van zorgverleners en patiënt is hierbij wel belangrijk, zodat de patiënt leert weer zelfstandig te functioneren.

 • Chronische fase

Helaas krijgen patiënten na een beroerte vaak te maken met resterende klachten en symptomen. De chronische fase omvat de periode na de revalidatie en is met name gericht op het accepteren, verwerken en leren omgaan met de blijvende beperkingen na een beroerte. Mantelzorg kan ingeschakeld worden ter ondersteuning. De mate van herstel daalt in deze fase.

De therapeuten van Fysio de Dieze zijn gespecialiseerd in het behandelen van deze chronische CVA doelgroep en hebben hiervoor verschillende cursussen gevolgd.

CVA revalidatie bij Fysio de Dieze

Wilt u een afspraak maken voor een intakegesprek voor CVA revalidatie of heeft u vragen? Neem contact op met de praktijk via telefoonnummer: 073 204 83 64 of stuur een email naar: info@fysiodedieze.nl.