Spierziekten

Wat zijn spierziekten?

Bij een spierziekte werken bepaalde spieren in het lichaam niet goed meer. Er zijn zo’n 600 verschillende spierziekten bekend, waaronder MS, ALS, polyneuropathie en dystrofie.

Het niet goed functioneren van spieren kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

  • Het ruggenmerg geeft signalen niet goed door aan de zenuwen
  • De spier ontvangt het signaal om te bewegen niet goed
  • De zenuw geeft het signaal om te bewegen niet goed door aan de spier

Spierziekten zijn vaak erfelijk en worden pas op latere leeftijd ontdekt, wanneer de eerste klachten merkbaar worden. Medicijnen zijn er slechts voor één spierziekte.

Multiple Sclerose (MS)

MS heeft een grote impact op activiteiten in het dagelijks leven. Meerdere lichaamsfuncties kunnen slechter of helemaal niet meer functioneren. Om u te helpen hiermee om te gaan, wordt er na de diagnose vaak doorverwezen naar een revalidatiearts. De revalidatie is erop gericht om uw klachten te verbeteren zodat uw mogelijkheden groter worden.

Fysiotherapie bij MS

Een belangrijk onderdeel van de revalidatie bij MS is fysiotherapie. De fysiotherapeut kan u, afhankelijk van de symptomen en beperkingen waar u mee kampt, begeleiden bieden en helpen omgaan met vermoeidheid. Onderzoek laat zien dat lichamelijke inspanning en oefentherapie gunstige effecten hebben op de aanpak van vermoeidheid. Daarnaast helpt het bij het verbeteren van het evenwicht, de conditie, stijfheid en spasticiteit.

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS)

ALS is een progressieve neuromusculaire aandoening die leidt tot het slechter of niet functioneren van de spieren. De ziekte is ongeneeslijk en verergert in de loop van de tijd. Uiteindelijk worden alle spieren aangedaan, met uitzondering van de hartspier. Meestal veroorzaakt de ziekte geen pijn, maar door het progressieve karakter en het steeds slechter functioneren van de spieren worden patiënten wel dagelijks geconfronteerd met de beperkingen die ALS met zich meebrengt.

Fysiotherapie bij ALS

Zodra een patiënt met ALS problemen krijgt met bewegen in het dagelijks leven kan fysiotherapie helpen hiermee om te leren gaan. De mate van krachtverlies, het soort activiteiten dat men niet meer kan uitoefenen en de manier waarop iemand hiermee omgaat verschilt van persoon tot persoon. Het doel van fysiotherapie bij ALS is het zo hoog mogelijk houden van de levenskwaliteit, ondanks dat de lichamelijke functies achteruit gaan. De behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag van de patiënt en kan verschillen.

Polyneuropathie

Bij polyneuropathie zijn de uiteinden van de zenuwen in armen en benen op verschillende plekken in het lichaam aangetast. Polyneuropathie omvat een groot aantal verschillende aandoeningen. Deze aandoeningen kunnen verschillende oorzaken en verloop hebben. Sommige vormen zijn erfelijk, anderen niet. Het is niet altijd mogelijk om de precieze oorzaak van de aandoening vast te stellen en helaas is de ziekte niet te genezen. Wanneer de zenuwen beschadigd zijn, kunnen zij niet meer herstellen.

Fysiotherapie bij polyneuropathie
Wanneer de zenuwbanen verantwoordelijk voor de beweging van uw lichaam aangetast zijn, zal de spierfunctie afnemen. De spieren worden hierdoor minder belastbaar en u krijgt meer moeite met bewegen, waaronder bij de dagelijkse activiteiten. Doordat uw spieren minder sterk worden, kunt u ook moeite krijgen met uw balans en stabiliteit. Om het risico op vallen kleiner te maken en om uw lichaam weerbaarder te maken, zal de fysiotherapeut samen met u trainen op kracht en balans.

Gelukkig zijn er dus mogelijkheden om met polyneuropathie om te leren gaan. Een poliklinisch programma kan prima opgevolgd worden met fysiotherapie.

Dystrofie

Dystrofie kan ontstaan na letsel of een operatie aan ledematen of gewrichten. Het veroorzaakt met name pijn die niet in verhouding staat tot de ernst van het letsel of de operatie. Het aangedane gebied is is vaak rood-blauw verkleurd en de temperatuur van de huid kan hoger of lager zijn. De pijn verergert bij beweging of aanraking. Dystrofie kan ernstig functieverlies van de spieren tot gevolg hebben.

Fysiotherapie bij dystrofie
Fysiotherapie kan helpen bij de behandeling van dystrofie. Het is van groot belang dat de veroorzaakte pijn bestreden wordt, zodat deze pijn de dystrofie niet in stand kan houden. Daarnaast is het belangrijk om de oorzaak van de dystrofie te behandelen. De fysiotherapeut doet deze dingen door uw gewrichten zo soepel mogelijk te maken en uw kracht en vaardigheden samen met u te verbeteren.

Fysiotherapie voor spierziekten bij Fysio de Dieze

Wilt u een afspraak maken voor de behandeling van uw spierziekte of heeft u vragen? Neem contact op met de praktijk via telefoonnummer: 073 204 83 64 of stuur een email naar: info@fysiodedieze.nl.